Svanemerket trykkeri


Tryksakene produseres på et svanemerket trykkeri.
Når du velger et svanemerket trykkeri velger du et trykkeri som bidrar til et renere miljø,
et sunnere arbeidsmiljø for de ansatte, og en renere fremtid for oss alle.

Strenge krav til svanemerket trykkeri
  • • Bruk av miljøriktig papir
  • • Bruk av vegetabilske trykkfarger
  • • Resirkulering av trykksaker
  • • Minimering av avfall, herunder papir
  • • Bruk av fornybar energi
  • • Hensyn til det kjemiske arbeidsmiljøet
Miljømerket papir
Vi bruker kun miljømerket papir under produksjonen av dine trykksaker.
I dag er 95 % av det papiret vi benytter i prouksjonen svanemerket, og resten har en tilsvarende EU-miljøstandard.

;